Odvolání / Impress

Údaje dle § 5 TMG:
music&friends /
Wolfgang Buchmann touristic&consulting
Sandstr. 1 b
D-53757 Sankt Augustin
Německo
 
Kontakt:
Telefon: +49 (0)2241 204691
Telefax: +49 (0)2241 21894
E-Mail: info@wbuchmann.de

Další kontakt:
www.musicandfriends.net
www.musicandfriends.com
www.musicandfriends.cz
www.musicandfriends.de
www.musicandfriends.eu
www.musicandfriends.org
www.wbuchmann.de
 
Identifikační číslo:
Identifikační číslo dle §27 a Zákona týkající se DPH: DE198903574
Daňové číslo 222 505 609 15

Sociální média a další online prezentace
Toto právní upozornění se vztahuje také na následující zveřejnění na sociálních médiích a na online profilech:
https://facebook.com/musicfeste
https://youtu.be/2sqtBlt6LMw

Kompletní prohlášení o ochraně údajů GDPR

Právo na zveřejnění fotografií:
music&friends poskytuje účastníkům fotografie z příslušné akce v rámci katalogu služeb. Hudební skupiny při potvrzení rezervace/závazné přihlášky automaticky jako smluvní partneři prohlašují, že jejich členové a jejich spolucestující výslovně souhlasí s prezentací na fotografiích, které vznikly během koncertů a v jejich bezprostřední blízkosti. Představení v uzavřených místnostech nejsou přístupná veřejnosti z důvodu dvojznačnosti ochrany údajů, aby se případně vyloučily nežádoucí záběry na fotografiích. Všechny zúčastněné hudební skupiny zabezpečují, aby do uzavřených místností vstupovaly pouze oprávněné osoby. music&friends není schopno provádět tyto vstupní kontroly. 

Fotografie z koncertů budou k dispozici všem hudebním skupinám, které se této akce zúčastní. music&friends si vyhrazuje právo zveřejnit tyto fotografie pro své další kulturní akce ve všech běžných mediálních prostředcích. music&friends nebude tyto fotografie komerčně využívat a poskytovat dál. Zúčastněné hudební skupiny také prohlašují, že budou fotografie oužívat pouze pro své vlastní potřeby a že fotografie dalších hudebních skupin budou komerčně použity výlučně se souhlasem těchto hudebních skupin nebo předávány nezúčastněným třetím stranám.

Totéž platí pro zvukové a obrazové záznamy z kulturních akcí. 

Odpovědnost a autorská práva 

Odkazy na externí webové stránky: Obsah externích webových stránek, na které odkazujeme přímo nebo nepřímo, je mimo oblast naší odpovědnosti a nepřijímáme je jako své vlastní. Poskytovatel propojených webových stránek je výhradně odpovědný za veškerý obsah, a zejména za škody způsobené použitím informací dostupných na propojených webových stránkách.

Autorská práva a práva k ochranným známkám: Veškerý obsah zobrazený na tomto webu, jako jsou texty, fotografie, grafika, značky a ochranné známky, je chráněn příslušnými ochrannými právy (autorská práva, práva k ochranným známkám). Používání, reprodukce atd. Podléhají našim právům nebo právům příslušných autorů nebo správců práv. 

Upozornění k porušování právních předpisů: Pokud si všimnete jakýchkoli porušení právních předpisů na našem webu, žádáme vás, abyste je na nás upozornili. My neprodleně odstraníme nelegální obsahy a odkazy, na které jsme byli upozorněny. 

Fotografie 

Zdroje fotografií a upozornění na autorská práva: music&friends / centrály cestovního ruchu. Děkujeme turistickým kancelářím několika destinací za povolení publikovat jejich fotografie. Všechny fotografie s hudebním pozadím jsou z festivalů music&friends. Další údaje k právnímu posouzení jsou zvěřejněny na těchto webových strankách v německém jazyce a řídí se výlučně právním systémem Německé spolkové republiky.  

© Copyright 1999-2024 btc - buchmann touristic&consulting  | Poslední aktualizace: 20.03.2024